Røg, damp og grimme lugte

Et virksomhedsbesøg giver anderledes læring

Besøg på virksomheder giver oplevelser, som ligger ud over, hvad eleverne kan opleve hjemme på skolen. Sanserne stimuleres på nye måder, og det giver mere læring.

Jeg lærte mest da vi lavde vores forsøg med røgrensAnna, 14 år efter et besøg på Vestforbrændingen

Tag afsæt i de emner I arbej-der med hjemme i klassen

Bestem de faglige mål med besøget

Et godt virksomhedsbesøg skal kobles til undervis-ningen hjemme på skolen, og de faglige mål med besøget skal defineres.